ISO 27001

SEVENP heeft zich laten certificeren volgens de ISO 27001 normering. Ons certificaat vind je hier.

Wat houdt ISO 27001 nu precies in?

NEN omschrijft het zelf als volgt:

ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Het ISMS is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie afdoende beveiligen en vertrouwen bieden aan klanten en andere belanghebbenden.

Concreet vertaalt dit zich in maatregelen met betrekking tot:

 • Beveiligingsbeleid
 • Beveiligingsorganisatie
 • Classificatie en beheer van de bedrijfsmiddelen
 • Beveiligingseisen ten aanzien van het personeel
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen
 • Toegangsbeveiliging
 • Ontwikkeling en onderhoud van systemen
 • Informatiebeveiliging Incidentmanagement
 • Continuïteitsmanagement
 • Naleving

Goed om te weten: niet alleen wij, ook de datacenters van Digital Realty/Equinix, van waaruit we onze diensten aanbieden, zijn onder andere op basis van de ISO 27001/9001 ISO norm gecertificeerd.

De veiligheid van jouw data heeft bij ons de hoogste prioriteit