Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met SEVENP. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe SEVENP met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de verwerking

Op onze website kunt u  informatie opvragen over onze diensten. Wij verwerken de persoonsgegevens die u via onze website invult uitsluitend om aan uw informatieverzoek te kunnen voldoen. Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, indien mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als klant van SEVENP worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de dienstverlening, de financiële afhandeling of op grond van de wet. Verder heeft SEVENP een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens hebben verstrekt om een dienst te kunnen ontvangen, aanvullende informatie te sturen over SEVENP zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Om aan uw informatieverzoek te kunnen voldoen of om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van informatie en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het leveren van een dienst. Wij ontvangen daarnaast ook persoonsgegevens van betrokkenen via partners die onze dienst doorverkopen. Ook hier gaat het om contact- en factuurgegevens die nodig zijn voor het leveren van een dienst.

In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten afneemt bij SEVENP ter verbetering van onze dienstverlening.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt en opgeslagen op ons platform in Nederlandse datacenters. Persoonsgegevens die via online Microsoft diensten worden verwerkt worden opgeslagen in de EU en voldoet aan het zogeheten EU-U.S. Privacy Shield en de EU Model Clauses. Lees hier wat Microsoft daar zelf over zegt.

Verstrekkingen aan derden

SEVENP verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van SEVENP bepaalde werkzaamheden verrichten.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand via onze website heeft aangegeven bepaalde informatie te willen ontvangen, bewaart SEVENP de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van informatie. Verder mag SEVENP de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening met inachtneming van wettelijke bepalingen.

Gebruik CloudPortal

Klanten van SEVENP kunnen via ons selfservice portaal CloudPortal o.a. gebruikers en diensten toevoegen/verwijderen, sessies herstarten, wachtwoorden wijzigen, indienen van support-vragen, facturen inzien en rapportages raadplegen. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gebruikersnaam en het wachtwoord. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker SEVENP hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat maatregelen kunnen worden getroffen.

Beveiliging van persoonsgegevens

SEVENP hanteert strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens die wij bewaren. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (TLS, voorheen SSL) om te voorkomen dat de persoonsgegevens die u op onze website of in ons CloudPortal invult, onderschept kunnen worden door onbevoegden. Voor het veilig opslaan en uitwisselen van data worden cryptografische maatregelen gebruikt.

Gegevens over gebruik van de website, CloudPortal, cookies, Google Analytics en reCAPTCHA

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Ook zijn op onze website links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt SEVENP geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Verder gebruiken we reCAPTCHA verificatie om misbruik van onze reactieformulieren te voorkomen. Deze dienst wordt verleend door Google en is onderhevig aan hun privacybeleid en servicevoorwaarden.

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze diensten. Indien u meer informatie wilt over SEVENP, ons beveiligingsbeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u  ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

SEVENP B.V.
Schapedrift 89
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam
088-023 55 00
info@sevenp.nl

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. SEVENP adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy Statement is bijgewerkt op 12-10-2020.